یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - الأحد 21 شوال 1443

(۱۳۹۳/۰۹/۰۷) نابودی قدرت جهان اسلام از اهداف جریان تکفیر