چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - الأربعاء 21 ربيع أول 1443

(۱۳۹۳/۱۰/۰۷) رسالتهای حوزه های علمیه(سلسله جلسات تحلیل سیاسی)

عَنْ عَلِیٍّ(ع): عَلیکـم بِالْعِــلـمِ وَالْأَدَبِ                      بر شماست که دانش بجویید فَاِنَّ العالِمَ یُکْرَمُ وَ اِنْ لَمْ یُنْتَسَبْ چرا که دانشمند گرامی است هر چند به خاندانی منسوب نباشد وَ یُـکْـرَمُ وَ اِنْ کانَ فَـقـیـراً   و گرامی است هر چند تهی دست باشد وَ یُـکْـرَمُ وَ اِنْ کانَ حَـدَثاً      گرامی است هر چند جوان […]

عَنْ عَلِیٍّ(ع):

عَلیکـم بِالْعِــلـمِ وَالْأَدَبِ                     

بر شماست که دانش بجویید

فَاِنَّ العالِمَ یُکْرَمُ وَ اِنْ لَمْ یُنْتَسَبْ

چرا که دانشمند گرامی است هر چند به خاندانی منسوب نباشد

وَ یُـکْـرَمُ وَ اِنْ کانَ فَـقـیـراً  

و گرامی است هر چند تهی دست باشد

وَ یُـکْـرَمُ وَ اِنْ کانَ حَـدَثاً     

گرامی است هر چند جوان باشد

 

توضیحات:

رسالتهای یک دانشمند دینی:

۱-نهایت تلاش برای جهل زدایی از خود

۲-تلاش برای عملی ساختن دین در وجود خود

۳-پاسداری از فرهنگ اهل بیت(ع)

۴-انتقال دادن علوم خود به جامعه

۵-جهل زدایی از جامعه

۶-مبارزه جدّی با ظلم و ستمگران

۷-تحمل کردن مشکلات و سختیهای زندگی

۸-مبارزه با بی عدالتی

۹-پرهیز از آلودگی به مادیات دنیا

 

آفتهای تحصیلات:

۱-برداشتهای غلط از رسالت روحانیت

۲-عدم درک صحیح از رسالت خویش در تحصیل علوم

۳-در فکر پست و مقام بودن از ابتدای تحصیل

۴-قناعت و اکتفا به حداقل در تحصیل علوم

۵-تنبلی ،کسلی و بی حوصلگی در فراگیری علوم

۶-هدر دادن فرصتها و فراغتهای جوانی

۷-غفلت از مسبّب الاسباب بودن خداوند

۸-همه موفقیتها را در مادیات خلاصه کردن

۹-خود را با دیگران مقایسه کردن

۱۰-تأثیر پذیری از افراد منحرف و تلفیقات آنها

 

ضرورت های بوجود آمده بر حوزه های علمیه:

به برکت پیروزی انقـلاب اسلامی و حاکمیت نـظام جمهوری اسلامی نیازهای جـدیـد و موضـوعـات مسـتحـدثی در حـوزه رسالت های روحانیت و حوزه های علمیه بوجود آمـده اسـت که می طلبد حوزه های علمیه کشور در این زمینه مسلح بشوند

۱-ضرورت تحصیل و تبیین مـعـارف دیـنی بـر اساس فـقه حکومتی

۲-نیـاز شـدید بـر تبـیـیـن مدیـریــت اســلامی در جـامعـه

۳-مطرح شدن فرهنگ اهل بیت (ع)در قالـب حکـومت اسـلامـی

۴-گسترش شبهه افکنی ها در زمینه معارف اسلامی از سوی دشمنان

۵-نــیـاز شـدیــد جـوامـع اسـلامی بـر فـقـیـه و اسـلام شـنـاس

۶-ضرورت تبیین فرهنگ اهل بیت(ع) بـر اسـاس مقـتضیات زمـان

 

{gallery}salmas-howse{/gallery}

رسالت های فعلی حوزه ها:

بصورت کلی میتوان گفت پاسخگویی به نیازهای مذکور و سـایر موضوعات و مسائل پیرامونی از جمله اولویــت ها ورسالت هـای سنگین حوزه های علمیه و روحانیت شیعه می باشدو برای رسیدن به این هدف حوزه ها باید در محورهای زیر به تحـصیل بپردازنـد

الف:فراگیری علوم مقدماتی مورد نیاز که عبارتند از :

۱-ادبیات عرب (صرف،نحو و لـغت)

۲-علوم بلاغت(معانی ،بیان و بـدیع)

۳-دو علم اصول و فقه تا پایان سطح

۴-دو علم منطق و فلـسفه مقـدمـاتی

 

ب:فراگیری علوم مورد نیاز بصورت تخصصی

پس از پایان دوره عـلوم مقدمـاتی کـه تـقریـباً ۱۰ سـال طـول می کشـد لازم است طلاب در یکی از رشته های زیر بصورت تخصصـی بـه فـراگیـری عـلوم بپـردازنـد

۱-فقه و اصول در سطح خارج (تخصصی)

۲-علم تفسیر      

۳-علم کلام

۴-علم تاریخ

۵-تبلیغات تخصصی

۶-اقتصاد تخصصی

۷-زبان تخصصی(عربی و انگلیسی)

۸-فلـسفه

۹-علم الحدیث

۱۰-علوم سیاسی تخصصی

۱۱-تدریس تخصصی

۱۲-مدیریت تخصصی

 

ابزار و زمینه های مورد نیاز:

برای رسیدن به ایـن مرحـله از فـراگـیری دانـش لازم اسـت طـلاب عـلوم دینی در تمامی مراحل تحصیل موارد ز یر را مورد عنایت ویژه قرار بدهند

تـلاش و کـوشش شبانه روزی تـوأم بـا اخـلاص و قـصـد قـربت

رعـایت نـظـم و انـظباط در استـفـاده از فـرصتهـای تـحـصیـلی

داشتن اراده قوی و کنار گذاشتن ساده لوحی و سـاده انـدیـشی

رعایت شئونات طلبگی در همه امورات زندگی فردی و اجتماعی

تحمل کردن مشکلات بر سر راه تحصـیلات

کنار گـذاشـتـن تـمامـی موانـع تحصـیل

پر بازدیدترین ها

بیشتر