سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ - الثلاثاء 23 شوال 1443

(۱۳۹۳/۱۱/۲۲) مهمترین پیام راه پیمایی ۲۲ بهمن اعلان برائت از آمریکاست

قال رسول الله(ص): یـَخـرج ناسٌ مِـنَ الـمـشـرق فیوطّئون للمهدی (عج) سلطانه از مردم قدرشناس ، ولایتمدار و انقلابی شهرستان خوی ،از خانواده معظم هدا،جانبازان،ایثارگران و آزادگان ،از علمای بزرگوار ،طلاب مدارس علمیه،دانشگاهیان،بازاریان ،از مسئولان،نیروهای مسلح،بسیجیان ،شهریان و روستاییان و سایر اقشار حاظر در این اجتماع باشکوه و باید از تمامی مردم شجاع ایران قدردانی و […]

قال رسول الله(ص):

یـَخـرج ناسٌ مِـنَ الـمـشـرق فیوطّئون للمهدی (عج) سلطانه

از مردم قدرشناس ، ولایتمدار و انقلابی شهرستان خوی ،از خانواده معظم هدا،جانبازان،ایثارگران و آزادگان ،از علمای بزرگوار ،طلاب مدارس علمیه،دانشگاهیان،بازاریان ،از مسئولان،نیروهای مسلح،بسیجیان ،شهریان و روستاییان و سایر اقشار حاظر در این اجتماع باشکوه و باید از تمامی مردم شجاع ایران قدردانی و سپاسگزاری شود.

به نظر می رسد هیچکس از انسانهای معمولی توان این قدرشناسی را ندارند لذا بر خود لازم دیدم چند مـورد از قدردانی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت مـحمد(ص) و فرزنـدان مـعـصوم او را از ایـرانیـان یـادآوری کـنم

 

رسولخدا(ص) فرمود:

سعادتمندترین عجمها بوسیله اسلام ایرانیان هستند بهره آنان از اسلام از همـه مـلل دیـگر بیشتر است

 

و در مقام هشدار به عربها فرمود:

اگر از اسلام روی برگردانید ایرانیان از آن قدردانی خـواهـند کـرد و آنـان مـثل شـما ضعـیف نـیـستنـد

 

امیرمؤمنان(ع) فرمود:

ایرانیان پشتیبان ما اهل بیت هستند

 

امام صادق(ع) فرمود:

ای ملت عرب اگر پشت به اسلام کنید خداوند ایـرانـیـان را پــیــرو اســلام قــرار خـواهـد داد

 

در جای دیگر فرمود:

اگر قرآن بر عجم نازل می شد عرب به آن ایمان نمی آورد ولی بر عرب نازل شد عجم به آن ایمان آورد و این فضیلتی است بر عجم

 

در ابتدای بحث از رسولخدا(ص) قرائت کردم فرمود:

مردمانی از مشـرق زمـین(ایـران)قیـام می کننـد و زمیـنه را برای حکومت جهانی حضرت مهدی عج آماده می سازند اینها بزرگترین قدردانی و قدرشناسی از ملت وفادار ایـران اسـلامی اسـت

 

پیامهای راه پیمایی ۲ بهمن سال ۹۳

این حماسه بزرگ و تـاریخی ایران چـند پیـام مهـم به جـهانـیان دارد

۱-ملت ایران با این حضور خود پس از گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی میخواهد به جهانیان اعلان کند که در دفاع و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و استمرار بخشیدن به آموزه های دین اسلام و پای بندی به ولایت فقیه علی رغم همه توطئه های دشمنان همچنان در صحنه حاظر و به انقلاب خود وفادار است.

 

۲-مـردم ایـران در سـرتـاسـر کشـور این حمـاسـه را آفـریدنـد در واقع پیشـرفت های انـقـلاب اسـلامی خـود را در طـول ۳۶ سال جشن گرفته اند نمونه هایی از آن پیشرفتها و موفقیتها عبارتند از:

صدور فرهنگ انقلاب اسلامی بر کل جهان

نهادینه شدن شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی

بوجود آمدن بیداری اسلامی در منطقه و جهان

بوجود آمدن وحدت در میان پیروان مذاهب اسلامی

نهادینه شدن استکبار ستیزی در کل جهان

شکسته شدن قدرت پوشالی استکبار جهانی

پیشرفتهای معجزه آسای جمهوری اسلامی در صحنه های مختلف

به ذلت کشیده شدن رژیم اشغالگر قدس

پیروزی مقاومت با محوریت سوریه ،لبنان و عراق علیه استکبار

 

۳-مهمترین پیام راه پیمایی امروز ملت ایران اعلان برائت از آمریکاست در طول ۳۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی دهها بار ملت ایران در این قبیل اجتماعات و راه پیماییها اعلان کرده اند که به آمریکا اعتمکاد ندارند و هر روز پس از اقامه نمازهای جماعت بر خود لازم میدانند که این شعار را سر بدهند که مرگ بر آمریکا علت این نفرتها از آمریکا را باید در موارد زیر جستجو کرد.

 

الف:آمریکا در طول ۵۰ سال اخیر در سطح جهان متجاوز از یکصد کودتا علیه حکومتهای جهان طراحی کرده اسـت از آنجـمله است کودتای ۲۸ مرداد،کودتای ژنرال هانزر،کودتـای نوژه،کودتای پارس و کودتای قطب زاده علیه ملت انقلابی ایـران

 

ب:تمامی جنایاتی که در طول ۳۶ سـال پـس از پـیروزی انقلاب اسلامی علیه ملت ایران اعمال شده اسـت همه با هدایت و حمایت آمریکا صورت گرفته است از قبیل:

۱۷ هزار شهید ترور،۸ سال جنگ تحمیلی ،به شهادت رساندن ارکان نظام جمهوری اسلامی ،ساقط کردن هواپیمای مسافربری ،به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای ،مدیریت فتنه ۸۸ ، راه اندازی پرونده انرژی هسته ای ،اعمال تحریمهای ظالمانه اقتصادی و دهها مورد دیگر که همه را آمریکا طراحی و اعمال کرده است . ملت ایـران هیـچوقـت اینـهـا را فـراموش نخواهـند کرد.

رهـبـر شـجـاع مــلـت ایــران حــضـرت آیــت الله العظمی امام خامنه ای یک جـانبـاز انـقـلاب اسـت که بوسیله توطئه آمـریـکاییـان اتفـاق افتـاده اسـت.

 

ج:تمامی جنایاتی که در طول ۷۰ سال توسـط رژیـم جعلی اسرائیل علیه مسلمانان مظلوم فـلسطین اعمـال شده هـمه با حمایت آمریکا بوده که تاکنون متجاوز از ۵۰ قطعنامه سازمـان مــلـل عـلـیـه اسـرائــیـل را وتـو کــرده اســت

 

د:اکنون حدود دو دهه است در اکثر کشورهای اسلامی خاورمیانه هر روز جمعی از مسلمانان بی گناه توسط گروه های تکفیری قتـل عام می شوند این یکی از توطئه های طراحی شده از سوی آمریـکاست

 

ه:در طول سـالـیان متـمـادی تـعـداد زیـادی از آزادی خـواهـان ،رجـال سیاسی و عـلـمی جـهان تـوسـط مـأموران مـخفی سـازمـان سیـا کشته شده اند و در نوع کشورهای جهان به جاسوسی و شنود مشغول هستند و حتی به متحدان غربی و اروپایی خود نیز رحم نمیکنند و بخش ناچـیزی از ایـن جنـایـات را مـأمـور فـراری این سازمان یعـنی ادوارد اسـنودن اخـیرا افـشـا کـرده اسـت.

 

و:بخش مهمی از مواضع و خواسته های این اجتماع عظیم در سطح کشور در قالـب قطعنـامه پـایـانـی مطرح شده است که در پایان قرائت خـواهد شـد

 

مکان: خیابان مصلی

موضوع:مواضع ملت ایران و پیام آنان بر جهانیان

مناسبت: راه پیمایی ۲۲ بهمن خوی