شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - السبت 12 جماد ثاني 1443

(۱۳۹۳/۱۲/۰۱) مواضع مشترک شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا نشانه «منافق صفتی» است