جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - الجمعة 19 شوال 1443

(۱۳۹۳/۱۲/۱۵) پیروی از هوای نفس یک نوع پرستش غیر خداست