شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۹۴/۰۳/۱۵) قیام ۱۵ خرداد موثرترین عامل در آغاز نهضت ضد شاهنشاهی در ایران بود