یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - الأحد 21 شوال 1443

(۱۳۹۴/۰۴/۰۹) سخنرانی روز سیزدهم ماه رمضان(حقوق همسایه از دیدگاه اسلام)

سوال(۳۸): آیا تزریق خون روزه را باطل میکند؟   جواب: ۱-امام ،آیت ا.. خامنه ای و سبحانی: بنابر احتیاط واجب روزه را باطل میکند(۱)   ۲-آیت ا.. سیستانی: اشکالی ندارد(۲)   ۳-آیت ا.. مکارم: بنابر احتیاط واجب آن روز را روزه بگیرد و بعد قضایش را بجا آورد(۳)   سوال(۳۹): گاهی انسان ترش مـی کـنـد […]

سوال(۳۸):

آیا تزریق خون روزه را باطل میکند؟

 

جواب:

۱-امام ،آیت ا.. خامنه ای و سبحانی:

بنابر احتیاط واجب روزه را باطل میکند(۱)

 

۲-آیت ا.. سیستانی:

اشکالی ندارد(۲)

 

۳-آیت ا.. مکارم:

بنابر احتیاط واجب آن روز را روزه بگیرد و بعد قضایش را بجا آورد(۳)

 

سوال(۳۹):

گاهی انسان ترش مـی کـنـد و چـیـزی از مـعـده او بـه فضای دهانش می آید حـال اگـر روزه داری آن چـیزرا سهواً یا به عمد فرو ببرد روزه اش چه حکمی دارد؟

 

جواب:

اگر پس از رسیدن به فضای دهان به طور عمدی و با اختیار فرو برد روزه اش باطل می شود ولی سهواً روزه را باطل نمی کـند(۴)

 

سوال(۴۰):

آیا رساندن غبار به حلق روزه را باطل میکند؟

 

جواب:

اگر روزه دار غبار غلیظی به حلق برساند روزه اش باطل می شود چه غبار خوراکی باشد (مانند آرد)یا غیر خوراکـی باشـد (مانـند خاک)(۵)

 

سوال(۴۱):

آیا استفاده از دستگاه بخور جهت معالجه روزه را باطل میکند؟

 

جواب:

۱-امام:اگر بصورت بخار غلیظ* باشد باید آن را به حـلـق نرسـاند و اگـر   بخار در فضای دهان بصورت آب جمع شود نباید ان را فرو دهد(۶)

 

۲-حضرات آیات خامنه ای ،سبحانی و سیستانی:

فرو بردن بخار غلیظ هنگام روزه بنابر احتیاطواجب موجـب باطـل شـدن آن مـی شـود(۷)

 

۳-مکارم شیرازی:

تا ضرورتی نباشد باید از این کار خودداری شود و اگر ناچار شـود بخـار را وارد ششها کند واجب است روزه را بگیرد و بعد بنابر احتیاط قضا کند(۸)

*مقصود از بخار غلیظ بخار غیر متعارف است مانند بخاری که هنگام برداشتن در دیگ از آن بیرون می آید و در دهان به صورت ذرات آب در مـی آید

 

موضوع:حقوق همسایه از دیدگاه اسلام:

از جـملـه موضـوعاتـی انسـان همـه روزه بـا آن مـواجـه اسـت برخـورد بـا همسایگان است لذا دین مقدس اسـلام بـرای همسایگـان حـقوقی را معیـن فرموده و از مسلمانان خواسته انها را در معاشرت با همسایگان رعایت کنند

 

رسولخدا(ص) فرمود:

اَکْـرِمِ الـْجارَ وَ لَـوْ کانَ کافِـراً(۹)

همسایه را اکرام و احترام کن هر چند کافر باشد

 

و در حدیث دیگر فرمود:

مَا آمَـنَ بِـی مَـنْ باتَ شــَبـْعَانَ و جَارُهُ الـْمُـسْلـِمُ جَائـِع(۱۰)

کسی که شب سیر بخوابد و در حالی که همسایه او گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است

 

باز فرمود:

مَنْ کانَ یُؤْمِـنُ بِاللّهِ وَ الْـیـَوْمِ الْاخـِرِ فَلـْیُـکْـرِمْ جارَهُ (۱۱)

هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید همسایه اش را حُرمت نهد و اکرام نماید

 

محدوده همسایه:

اولین مطلب در مورد همسایگان مشخص کردن محدوده همسایگی است در روایات و کتب فـقهی محدوده آن را مـشخص فرمـوده اند

 

رسولخدا(ص) فرمود:

کُلُّ اَرْبَعینَ داراً جیرانٌ مِنْ بَین یَدَیْهِ وَ مِنْ خَـلْفِـهِ و عَن یَـمینِهِ و عَـنْ شِـمالِهِ(۱۲)

چهل خانه از هر طرف پیـش رو و پشت وراست و چپ (بالا و پایین) همسایه هستند

 

امیرمؤمنان(ع) فرمود:

حَریمُ الْمَسْجِدِ اَرْبَعونَ ذِراعاً وَالْجِوارُ اَرْبَـعـُونَ داراً مِـنْ اَرْبَـعـَهِ جَـوانِـبـِها(۱۳)

حریم مسجد تا چهل ذراع و همـسایـه تا چهل خـانـه از چـهـار طـرف اسـت

 

حقوق همسایه:

امام زین العابدین(ع) فرمود:

وَ امّا حَقُ جارِکَ                               

اما حق همسایه تو عبارتند

فَـحِـفْظُـهُ غائِـبـاً       

حفظ کردن او در غیابش

وَ اِکْرامُهُ شاهِداً          

گرامی داشتن وی در حضورش

و نُصرَتُهُ اِذا کانَ مَظْلُوماً        

یاری وی در حال ستمدیدگی

وَ لا تَـتَّـبِـعَ لَـهُ عـَوْرَهً                       

شایع نکردن عیب او

فَاِنْ عَلِمْتَ عَلَیْهِ سُوأً سَتَرتَهُ عَلـَیْـهِ

هر گاه از وی بدی دیدی آن را بپوشان

وَ اِنْ عَلِمْتَ اَنَّهُ یَـقـْبَلُ نَصـیحَتـَکَ

هر گاه دانستی خیرخواهی تو را می پذیرد

نَـصَحْتَهُ فـیما بَیْنـکَ وَ بَـیْـنَهُ

در خـفـا او را نـصـیـحـت کـن

وَ لا تُسْلِمُهُ عِنْدَ شَدیدَهٍ            

هنگام سختی تنهایش مگذار

وَ تُـقـْبِلُ عَثـرَتَـهُ                               

از لغزش وی گذشت کن

و تَـغـْفـِرُ ذَنْـبـَهُ                     

گناهش را ببخش

وَ تُعاشِرُهُ مُعاشَرَهً کَریمَهً(۱۴)    

و کریمانه با وی معاشرت کن

 

تحمل آزارهای همسایه:

امام کاظم(ع) فرمود:

لَیْسَ حُسـْنُ الـْجــِوارِ کَــفُّ الأَذی وَ لکِنْ حُسْنُ الْجِوارِ صَبْرکُ عَلَی الْأَذی(۱۵)

حـسن همجـواری به تـرک آزار نیسـت بلکـه به شکیبایی بر آزار همسایـه اسـت

 

پی نوشت:

(۱)توضیح المسائل م۱۵۷۶                

(۲)استفتاء                               

(۳)استفتائات جدید ج۲ س۴۲۴                    

(۴)توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۱۶۰۳

(۵)توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۱۶۰۳                       

(۶)توضیح المسائل امام م۱۶۰۵                     

(۷)استفتائات               

(۸)مکارم استفتاء                    

(۹)جامع الاخبار، ص۲۱۴                  

(۱۰)بحارالانوار،/مجلسی ج۷۱، ص۱۵۱       

(۱۱)المحجه البیضاء / فیض کاشانی ، ج ۵، ص ۱۲۵

(۱۲)اصول کافی/کلینی ج۲ص۶۶۹                                                   

(۱۳)کتاب الخصال /صدوق ص۵۴۴

(۱۴)من لا یحضره الفقیه/صدوق ج۲ص۶۲۳                                                  

(۱۵)اصول کافی/کلینی ج۲ ص۶۶۸