یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - الأحد 21 شوال 1443

(۱۳۹۴/۰۴/۱۳) سخنرانی روز هفدهم ماه رمضان(محجوریت قرآن در میان امت اسلامی)

سوال(۵۰): در ماه رمضان بعد از اذان صبح با حالت جنابت بیدار شدم ولی میدانم پیش از اذان محـتلم شـده ام تکلیـفم چیـست؟   جواب: روزه صحیح است(۱)   سوال(۵۱): شخص جنب که در ماه رمضان قبل از اذان صبح به آب دسـتـرسـی نـدارد وظـیـفه اش چـیـسـت؟   جواب: اگر تا پیش از اذان صبح […]

سوال(۵۰):

در ماه رمضان بعد از اذان صبح با حالت جنابت بیدار شدم ولی میدانم پیش از اذان محـتلم شـده ام تکلیـفم چیـست؟

 

جواب:

روزه صحیح است(۱)

 

سوال(۵۱):

شخص جنب که در ماه رمضان قبل از اذان صبح به آب دسـتـرسـی نـدارد وظـیـفه اش چـیـسـت؟

 

جواب:

اگر تا پیش از اذان صبح به آب دسترسی ندارد تیمـم بدل از غـصل کند و روزه اش صحیح است بعد از اذان در صورت دسترسی به آب برای نماز صبح غسل کند وگرنه با همان تیمم نماز صـبح را بخـواند(۲)

 

سوال(۵۲):

اگر شخصی پیش از اذان صبـح محـتلم شـده اگر بخـواهـد غـسل کند وقت برای خوردن سحری باقی نمی ماند تکلیف او چیست؟

 

جواب:

در صورتیکه می تواند بدون سحری روزه بگیرد باید غسـل کند و اگر بدون آن نمی تواند و ترس از ضرر دارد ،سحری بخورد و پیش از اذان تیمم کند(۳)

 

سوال(۵۳):

در ماه رمضان با اعتقاد به اینکه برای غسل جنـابت وقت دارد مشغول غسل شود و در این بین بفهمد که مقداری از غسل با اذان صبح همـراه شـده تـکلـیف او چیـسـت؟

 

جواب:

روزه اش صحیح است(۴)

 

سوال(۵۴):

کسی که پیش از اذان صبح با حالت احتلام از خواب بیدار شده آیا میتواند تا نزدیک اذان غسل نکـند و بـرای روزه تیـمم کنـد؟

 

جواب:

اگر غسل را تأخیر بیندازد تا وقت تنگ شود گناه کـرده اسـت و در اینصورت باید پیش از اذان صبح تیمم کند و روزه اش صحیح است(۵)

 

سوال(۵۵):

کسی که شب ماه رمضان جنـب شـده اسـت و مـی داند اگـر بخوابد تا قبل از اذان صبح بیدار نمی شود تکلیف او چیست؟

 

جواب:

باید پیش از خواب غسل کـند و اگـر بـدون غسـل بخـوابد و بعـد از اذان بیدار شود روزه اش باطل است و باید علاوه بر قضای آن کفاره هم بدهد(۶)

 

عَنِ الرِّضَا (ع)

أَنَّهُ قَالَ‏ أُمِرَ النَّاسُ بِالْقِـرَاءَهِ فِـی الصَّلَاهِ لِئـَلَّا یَـکـُونَ الْـقُـرْآنُ مَـهْـجُـوراً مُـضـَیّـَعا(۷)

مردم(مسلمان) به قرائت قرآن در نماز امر شده اندتا اینکه قـرآن در میان آنان مـحـجـور واقع نـشود

 

محجوریت قرآن در میان امت اسلامی:

خداوند به نقل از رسولخدا(ص) می فرماید:

وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَـوْمِی اتّـَخَـذُوا هَـذَا الْقـُرْآنَ مـَهْجُورًا(۸)

و پـیامبـر عرضـه داشـت پـروردگـارا قــوم مـن ایـن قـرآن را رهـا کـردنــد

 

توضیح:

مرحوم شیخ طوسی در تفسیر التبیان می نویسد فعل قال در آیه شریفه وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ… به معنای فعل مضارع یعنی یقول می باشد چون این فرمایش رسولخدا(ص) مربوط به روز قیامت است که در آینده اتفاق خواهد افتاد.

 

علل محجوریت قرآن:

اگر تاریخ جوامع اسلامی را پس از رحلت رسولخدا(ص) مورد بررسی قرار بدهیم خواهیم دید که قرآن تقریبا در تمامی ادوار گذشته مدام محجور بوده است چون اگر قرآن محجور نمی بود ستمگران بنی امیه و بنی عباس فرصت پیدا نمی کردند به عنوان خلیفه المسلمین بر اریکه قدرت بنشینندو یا استعمارگران شرقی و غربی کشورهای اسلامی را تحت سلطه خود در بیاورند.

 

اگر مـا تـنهـا دوران و عـصـر خـود را مـورد بـررسـی قـرار بدهیم محجوریت قرآن را با تمامی وجود احساس خواهیم کـرد به عنـوان نـمـونه مـوارد زیر را یـادآوری مـی کنـیم:

۱-قرآن در آیات متـعدد مـسلـمانان را دعـوت بـه وحـدت می کند امـا بـسی جای تأسف است کـه امـروز بیـشترین اختلافات با توطئه استکبار جهانی در میان مسلمانان است

۲-قرآن از قتل و غارت و تجاوز به حـقوق دیـگـران به شـدت نهی می کند لکن اکنون چندین سال است که تکفیری های آلت دست آمریکا قربه الی الله مسلمانان را قتل عام می کنند

۳-قرآن شعار لااکراء فی الدیـن(۹)را سر مـی دهد لـکن دانشمندان و متفکران شیعه توسط وهابیان به دلیل اعتقاداتشان ترور میشوند.

۴-قرآن به مسلمانان دستور میدهد که وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ (۱۰)لکن امروز حاکمان کشورهای اسـلامی اولا حبل الله را فراموش کرده ،به حبل آمریکا تمسک کرده اند و در میان مسلمانان اختلافات قومی و مذهبی را دامن می زنند.

۵-قرآن دستور میدهد فَقَاتِلُواْ أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَیْمَانَ لَهُمْ(۱۱)لکن امروز نوع سران کشورهای اسـلامی دوسـت و همپیمان آمریکا و اسرائـیل هسـتنـد

 

۶-قرآن می فرماید:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُـفَّارِ رُحـَماءُ بَـیْنـَهُمْ(۱۲) لکن امروز مسلمانان أَشِدّاءُ بَیْنَهُمْ وَ رُحَماءُ عَلَی الْکُفّار شده انـد

۷-قرآن تنها نسخه زندگی و رهایی بخش مسلمانان میباشد لکن امروز بهره گیری از قرآن به تشریفات مبـدل شـده است و در زندگی مسلمانان چندان نقشی سازنده نـدارد

 

پی نوشت:

(۱)توضیح المسائل ده مرجع م۳۵۷                                      

(۲)توضیح المسائل ده مرجع م۷۲۶                                      

(۳)استفتاء همه مراجع

(۴)استفتاء مراجع                               

(۵)توضیح المسائل ده مرجع م۱۶۲۱            

(۶)توضیح المسائل ده مرجع م۱۶۲۵

(۷)من لا یحضره الفقیه ج۱ ص۳۱۰    

(۸)سوره فرقان آیه ۳۰                    

(۹)سوره بقره آیه ۲۵۵                      

(۱۰)سوره آل عمران آیه ۱۰۳  

(۱۱)سوره توبه آیه ۱۲                       

(۱۲)سوره فتح آیه ۲۹