یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ - الأحد 28 شوال 1443

(۱۳۹۴/۰۴/۱۹) کسانی که انتظار بخشش خدا را دارند باید از خطاهای همنوعان بگذرند