شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۹۴/۰۴/۲۳) سخنرانی روز بیست و هفتم ماه رمضان(نتایج محاسبه نفس)

سوال(۸۸):   آیا ثبوت اول ماه با تقلید از مرجع امکان دارد یا خیر؟ جواب: رویت حلال حکم شرعی نیست تا نیاز به تقلید داشته باشد بلکه تشخیص موضوع است که باید برای مکلف ثابت شود و از قول هر کس برای انسان ثابت شد میتواند طبق آن عمل کند بنابراین اگر برای کسی از […]

سوال(۸۸):

 

آیا ثبوت اول ماه با تقلید از مرجع امکان دارد یا خیر؟

جواب:

رویت حلال حکم شرعی نیست تا نیاز به تقلید داشته باشد بلکه تشخیص موضوع است که باید برای مکلف ثابت شود و از قول هر کس برای انسان ثابت شد میتواند طبق آن عمل کند بنابراین اگر برای کسی از اعلام نظر یکی از مراجع تقلید اطمینان به رویت ماه پیدا شد باید روزه خود را افطار کند و اگر شک داشته باشـد بایـد آن روز را روزه بگیرد(۱)

 

سوال(۸۹):

اگر بین مراجع تقلید در ثبـوت عـید فـطر تفـاوت نظـر وجود داشـته باشد وظـیفه مکـلف چیـست ؟آیا هر کس به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کند؟

جواب:

در اثبات اول ماه تقلید راه ندارد و ملاک علم یا اطمینان خود مکلف است در نتیجه اگر شخص از گفته و اعلام نظر مرجع تقلید به رویت ماه اطمینان یابـد بایـد روزه خـود را افـطار کـند(۲)

 

سوال(۹۰):

مقدار زکات فطره و کفاره ماه رمضان سال ۹۴ شمسی را بیان فرمایید.

جواب:

تاکنون تنها دفتر حضرت آیت ا.. مکارم به تـرتیـب زیـر اعـلان فرمـوده اسـت

۱زکات فطره از گندم(قوت غالب) ۴۵۰۰ تومان

۲زکات فطره از برنج(قوت غالب) ۱۵ هزار تومان

۳کفاره روزه ۱۵۰۰ تومان برای هر روز(۳)

 

سوال(۹۱):

 

شرایط وجوب زکات فطره را بیان فرمایید

جواب:

بر کسی که هنگام غروب شب عید فطر دارای شرایط زیر باشد واجب است زکات فطره خود و هر کسی که نانـخور اوسـت پرداخـت نـماید

۱بالغ باشد

۲عاقل باشد

۳هنگام غروب شب عید فطر بیهوش نباشد

۴آزاد باشد

۵فقیر نباشد(۴)

 

نتایج محاسبه نفس:

بر اساس مفاد روایات متعدد از اهل بیت(ع) محاسبه نفس دارای ثمرات و نتـایج متعـددی به سـود انسان است که به عنوان نمونه مواردی را یادآوری میکنیم

۱شناخت پیدا کردن بر عیوب خویش

امیرمؤمنان(ع) فرمود:

مَنْ حاسَـبَ نَـفْـسـَهُ وَقَفَ عَـلـی عُیُـوبِه(۵)

هر کس به محاسبه نفس خود بپردازد به عیبهایش آگاه می شود

۲شناخت پیدا کردن بر گناهان خویش

امیرمؤمنان(ع) فرمود:

مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ وَقَـفَ عَلـی… ذُنـوبِـهِ(۶)

هر کس به محاسبه نفس خود بپردازد به گناهانش آگاه می شود

یادآوری:

معلوم اسـت کـه هـر کـس بر عـیوب و گـناهان خویش شناخت پیدا کرد قـهراً در فـکـر اصـلاح و رفـع آنـها برخواهد آمد بطوریکه امیرمؤمنان(ع) در ادامه می فرماید:

وَاسْتَقالَ الذُّنوبَ وَ أَصـْلَـحَ الْعُـیُـوبَ(۷)

گناهان را جبران و عیبها را برطرف می سازد

حسابرسی روز قیامت:

از جمله موضوعاتی که لازم است مورد توجه جدی آحاد روزه داران قرار بگیرد و نباید لحظه ای از آن غافل شد حسابرسی روز قیامت است در این زمینه روایات متعددی وجود دارد که از ابعاد مختلف موضوع حسابرسی روز قیامت را مورد توجه قرار داده اند به عنوان نمونه به یک روایت اکتفا میکنیم:

امام صادق(ع) فرمود:

کانَ فیما وَعَظَ بِهِ لُقْمانُ ابنَهُ اِعْلَمْ اَنَّکَ سَتُسْأَلُ غَداً اِذا وَقَفْتُ بَینَ یَدَی اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَنْ اَرْبَعِ

از جمله اندرزهای لقمان به پسرش ایـن بود کـه بـدان فـردا چـون در برابر خداوند عز و جل بایستی از چـهار چیز بازخواست شوی

شَبابِکَ فـیما اَبْـلـَیـْتـَهُ

جوانیت که در چه راهی به سر آوردی

وَ عُمْرِکَ فیما أَفْنَـیْتَهُ

و عمرت که در چه راهی صرف کردی

وَ مالِکَ مِمَّا اکْتَسَبْتَهُ

و دارایی ات که از کجا آوردی

وَ فـیـما أَنْـفَـقـْتـَهُ

و در چه راهی آن را خرج کردی

فَتَأَهَّبْ لِـذلِکَ وَ أَعِدَّ لـَهُ جـَواباً(۸)

پس برای آن هنگام محیا شو و پاسخی آماده کن

 

پی نوشت:

(۱)توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۱۷۳۰

(۲)همان

(۳)دفتر آیت ا.. مکارم

(۴)توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۱۹۹۱

(۵)میزان الحکمه (مترجم) ج۳ص۸۴ 

(۶)غرر الحکم ۸۹۲۷ 

(۷)همان

(۸)اصول کافی/کلینی ج۲ ص ۱۳۴