شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - السبت 20 شوال 1443

(۱۳۹۴/۰۴/۲۵) سخنرانی روز بیست و نهم ماه رمضان(مواضع رهبری در مورد توافقنامه هسته ای)

سوال(۹۸): کارگرانی که مدیـر عـامل شـرکـت عـلاوه بر حقـوق مـاهـیانه غذایشان را هم میدهد آیا زکات فطره آنها با مدیر عامل است؟   جواب: با توجه به اینکه تغذیه در این گونه موارد بخشی از حقوق آنها محسوب می شود زکات فطره بر عهده خود آنـهاست(۱)   سوال(۹۹): فطریه بیماری که در شـب عیـد فطـر […]

سوال(۹۸):

کارگرانی که مدیـر عـامل شـرکـت عـلاوه بر حقـوق مـاهـیانه غذایشان را هم میدهد آیا زکات فطره آنها با مدیر عامل است؟

 

جواب:

با توجه به اینکه تغذیه در این گونه موارد بخشی از حقوق آنها محسوب می شود زکات فطره بر عهده خود آنـهاست(۱)

 

سوال(۹۹):

فطریه بیماری که در شـب عیـد فطـر در بیمارستان بستری است بر عهده کیست؟

 

جواب:

اگر بیمار فقیر است زکات فطره بر او واجب نیست و اگر فقیر نیست غذای بیمارستان نیز از هزینه هایی است که از بیمار دریافت خواهد شد حتی اگر به جهت بیماری روزه هم نگرفته باشد باید زکات فطره را پرداخت کند مگر آنکه مخارج او به عهده دیگری باشد مانند زنی که نفقه اش به عهده شوهر است یا بیمارستان تغذیه او را به صورت رایگان به عهده گرفته است(۲)

 

سوال(۱۰۰):

آیا می توان زکات فطره را به خویشاوندان فقیری پرداخت کـه در شـهـر دیـگـر سـکـونـت دارنـد؟

 

جواب:

اگـر در شـهـر خـودش فـرد نـیـازمـند وجـود دارد احتیاط واجب آن است که فطره را به شهر دیگر نبرد(۳)

 

سوال(۱۰۱):

آیا می توان زکـات فـطـره را بـه پـدر و مادر خود در صورت مستحق بودن داد؟

 

جواب:

اگر پدر و مادر فقیر باشند فرزند باید مخـارج واجـب آنـان را بپردازد و در این صورت دیگر نمی توان چیزی از زکات فطره به آنان داد ولی دیگـران می  تـوانند به انـان زکـات بـدهند(۱)

 

سوال(۱۰۲):

کسی که سید نیست آیا می تواند فطره را به سید بدهد؟

 

جواب:

خیر جایز نیست(۲)

 

سوال(۱۰۳):

آیا سیدی که زنش غیر سید اسـت جـایز اسـت زکات فطره همسرش را به سید پرداخت کند؟

 

جواب:

اشکالی ندارد(۳)

 

سوال(۱۰۴):

آیا جایز است غیر سیدی که زنـش سیـد اسـت زکات فطره همسرش را به سید پرداخت کند؟

 

جواب:

خیر باید به غیر سید داده شود(۱)

 

سوال(۱۰۵):

مقدار و جنس زکات فطره را بیان فرمایید

 

جواب:

زکات فطره به ازای هر نفر یک صاع(تقریبا سه کـیلو گرم)گندم یا آرد و یا سایر مواد غذایی معمول در تغذیه مردم است که باید مواد مذکور یا پول آن را به فـقیر بدهـند تا با آن طعـام بخـرد(۲)

 

سوال(۱۰۶):

زمان ادای زکات فطره را بیان فرمایید.

جواب:

کسی که نماز عید فطر می خواند بنابراحتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد یا کنار بگذارد ولی اگر نماز عید نمیخواند می تواند پرداخت یا کنار گذاشتن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد(۳)

 

سوال(۱۰۷):

اگر شخـصی فـطـره را کـنـار بـگـذارد آیـا می تـوانـد از آن استفاده کند و سپس به جای آن مال یا پول دیگری بگذارد؟

 

جواب:

خیر نمی تواند(۱)

 

سوال(۱۰۸):

اگر کسی زکات فطره را ندهـد وکنار هم نگذارد تکلیفش چیست؟

 

جواب:

اگر کوتاهی کرده و به عمد کنار نگذاشـته کار حرامی مرتکب شده است و بنابراحتیاط واجب باید بعدا بدون نیت ادا و قضا فـطره را بدهـد(۲)

 

سوال(۱۰۹):

اگر مسئول خانوار فطره را نپردازدوظیفه اعضـای خـانـواده چیـست؟

 

جواب:

اگر فطریه انسان بر کسی واجـب باشـد و او آن را ندهد بر خود انسان واجب نمی شود(۳)

 

مقدمه:

دیروز به نمازگزاران محترم وعده داده بودم که امروز بحثی را در زمینه توافق نامه اخیر جمهوری اسلامی با کشورهای۱+۵ مطرح کنم خوشبختانه مقام معظم رهبری مد ظله العالی در پاسخ نامه ریاست محترم جمهور مواضع خود را بیان فرمودند من ابتدا دیدگاه های معظم له را مطرح می کنم سپس در پایان چند نکته را یادآوری خواهم کرد

 

مواضع رهبری:

مقام معظم رهبری مدظله العالی روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه در پاسخ نامه ریاست محترم جمهور مواضع خود را در مورد به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای ایران با ۶ دولت طرف مقابل در محـورهای زیـر بیـان فرمودنـد

۱-تشکر از زحمات فراوان رییس جمهور

 

۲-تشکر و قدردانی صمیمانه از تلاش پیگیر و پرطاقت هیئت مذاکره کننده هسته ای و مسئلت پاداش الهی برای آنان

 

 

۳-گام مهم دانستن به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای

 

۴-یادآوری این موضوع مهم که لازم است متن فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش بینی شده قرار گیرد و آنگاخ در صورت تصویب مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود

 

۵-یادآوری مجدد این مطـلب مـهم که برخی از ۶ دولت طرف مقابل به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند

 

۶-و در پایان خطاب به ملت ایران می فرمایند از ملت عزیز انتظار دارم که همچنان وحدت و متانت خود را حفظ کنند تا بتوان در فضای آرام و خردمندانه به منافع ملی دسـت یافت(۱)

 

چند یادآوری:

در ذیل مواضع ولی امر مسلمین مد ظله العالی لازم است چـند مـطـلـب را یـادآوری کـنـم:

۱-باید برای همه مردم ،مسئولان نظام و جریانهای سیاسی کشور مواضع مقام معظم رهبری فصل الخـطاب باشـد تا بتوان در این موضوع مهم به نـتیجه مطـلوب رسـید

 

۲-به طوری که در مواضع مقام معظم رهـبری نیز مطـرح شـده بود لازم است متن توافق با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش بینی شده قرار بگیرد تا از سوء استفاده های استـکبار جلوگیـری گردد

 

۳-باید همه رسانه ها و صاحبان تریبون و مطبوعات و جریانهای سیاسی تلاش کنند تا اجازه داده نشود این توافقنامه به ناحق به معنای تسلـیم ایـران در برابـر اسـتکبار تفسـیر شود

۴-بطوریکه مقام معظم رهبری مدظله بارها یادآوری فرمودند اتهام ساخت بمب اتم به ایران یک اتهام دروغ بوده و بهانه ای بوده برای فشار به جمهوری اسلامی ایران از ناحیه کشورهایی که خود صاحب دهها بمب اتم هستند لذا این بهانه در موضوعات دیگر نیز امکان دارد مطرح گردد پس فـکر نـشود مشـکلات ما با آمـریکا تمام شـده اسـت 

 

 

۵-بطوریکه بارها از ناحیه مقام معظم رهبری و سایر مسئولان نظام و حتی مذاکره کنندگان مطرح شده موضوع انرژی هسته ای یک مشکل از میان دهها مشکل و اختلاف ایران با استکبار جهانی بویژه آمریکاست هنوز ما با آمریکا اختلافات متعددی داریـم که باید حـل گـردد.

 

۶-باید جریانهای سیاسی توجه داشته باشند که پرونده هسته ای یک موضوع ملی و مربوط به حیثیت و عذت ملت ایران است لذا نباید جایگاه ان را در حد مواضع جـناحی و گـروهی پایین بیاورند.

 

۷-بطوریکه در سخنان رییس جمهور و سایر مسئولان آمریکا نیز مطرح شده وجود رژیم اشغالگر قدس در منطقه و همچنین حاکمیت پادشاهان مزدور در برخی از کشورهای اسلامی همانند عربستان که متجاوز از صد روز است که مردم بی پناه یمن را بمباران می کنند از جمله مشکلات میان آمریکا و ایران است که همچنان باقی است

 

پی نوشت:

(۱)توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۲۰۱۲           

(۲)استفتائات مراجع              

(۳) توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۲۰۳۵

(۴)رساله مصور ج۲ ص ۳۱۶              

(۵)توضیح المسائل ۱۰ مرجع م۲۰۰۹

(۶)رساله مصور ج۲ ص ۳۱۶

(۷)عروه الوثقی مع تعلیقات ج۲ م۷  

(۸)توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۱۹۹۱           

(۹) توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۲۰۲۹

(۱۰) توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۲۰۱۱                    

(۱۱) توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۲۰۳۱                    

(۱۲)توضیح المسائل ۱۰ مرجع م ۲۰۰۶

(۱۳)پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری