سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - الثلاثاء 3 جماد أول 1443

(۱۳۹۴/۰۶/۲۷) نفوذ فرهنگی و سیاسی خطرناکتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی است