پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 5 جماد أول 1443

(۱۳۹۴/۰۷/۲۴) تعصبات جاهلی مسلمانان در فاجعه عاشورا تاثیرگزار بود