یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - الأحد 1 جماد أول 1443

(۱۳۹۴/۰۹/۱۲) تعلیمات دین اسلام هماهنگ با روح و جسم انسان است(جلسات تفسیری مؤسسه مهد قرآن)

مقدمه: بحث ما در جلسه قبل رسید به معنی آیه شریفه ۳۱ سوره نور و در ارتباط با معنی آیه مطالبی مطرح گردید چکیده آن عبارت بود از: ۱-حرمت چشم چرانی بر زنان (قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) ۲-دستور بر حفظ کردن فرج (یَحْفَظْنَ فُروجَهُنَّ)   اکنون ادامه معنی بخش های بعـدی آیـه شـریـفـه را […]

مقدمه:

بحث ما در جلسه قبل رسید به معنی آیه شریفه ۳۱ سوره نور و در ارتباط با معنی آیه مطالبی مطرح گردید چکیده آن عبارت بود از:

۱-حرمت چشم چرانی بر زنان (قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)

۲-دستور بر حفظ کردن فرج (یَحْفَظْنَ فُروجَهُنَّ)

 

اکنون ادامه معنی بخش های بعـدی آیـه شـریـفـه را پـی مـی گـیــریـم:

۳-زنان تکلیف دارنـد زیـنت های خـویـش و محـلد آنها را (بدن)از نامحرم بپوشانند(وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ)

در ارتباط با اینکه مقصود از زینت چیست؟آیا هدف از زینت محل آنها است یا اینکه خود زیور آلات دو دیدگاه وجود داشـت که قبلا توضیح داده شـد

 

زینت از دیدگاه اسلام:

از مفهوم وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ استفاده می شود اصل زینت کردن برای زنان جایز است نهی مربوط به آشـکـار سـاخـتـن آن در بـرابـر نـامــحـرم اسـت.تناسب دارد دیدگاه اسلام در ارتباط با زینت ولو بصورت فهرست و اجمال مورد تذکر قرار بگیرد

 

در مورد استفاده از انواع زینتها ، مانند سایر موارد اسلام حـداعتدال را انتخاب کرده است در مقابل دیدگاه دو گروه زیر:

الف:کسانیکه می پندارند استفاده از زینتها و تجملات هر چند به صورت معتدل مخالف زهد و پارسایی است

ب:تجمل پرستانی که در زینت و تجملات غرق می شوند و تن به هر گونه عمل نادرستی برای رسیدن به ایـن هـدف نامـقدس می دهنـد

 

تعلیمات دین اسلام هماهنگ با روح و جسم انسان است

روانشناسان می گویند حسّ زیبایی یکی از چهار بعد روح انسانی است که به ضمیمه حسّ نیکی،حسّ دانایی،حسّ مذهبی ابعاد اصلی روان انسان را تشکیل می دهند و عقیده دارند تمامی زیبایی های ادبی،شعری،صنایع ظریفه و هنر به معنی واقعی همه مولود حسّ زیبایی هستند

لذا چگونه امکان دارد دین مقدس اسلام این حس اصیل را در روح انسان خفه کند و عواقب سوء عدم اشـبـاع صـحیـح آن را نـادیده بـگـیرد

 

اقسام زینت:

زینت بر دو قسم است درونی و معنوی ،برونی و مادی در مورد هر دو قسم آیات و روایـات وارد شـده است

 

زینت معنوی:

۱-در سوره حجرات آیه ۷ می فرماید:

وَلَکِنَّ اللَّهَ حَبَّـبَ إِلَیْکُـمُ الْإِیـمَانَ وَزَیَّـنـَهُ فِـی قـُلـُوبِکُـمْ

ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده

 

۲-امیرمؤمنان(ع) فرمود:

زینت مرد عقل اوست

 

زینت مادی:

۱-سوره کهف آیه ۴۶ می فرماید:

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَـهُ الْـحَـیَاهِ الـدُّنـْیَا

یعنی ثروت و فرزندان زینتهای این جهان هستند

 

۲-امیـرمـؤمـنان(ع) در نـهـج البلاغه خطبه ۱۵۳ می فرماید:

اِنَّ النِّساءَ هُنَّ زینَهُ الْحَیاهِ الدُّنْیا

زنان زینت زندگی دنیا هستند

 

دین مقدس اسلام استفاده کردن از زیباییهای طبیعت،پوشیدن لباسهای زیبا و متناسب و بکاربردن انواع عطرها و خوش بوکننده ها و استفاده از وسایل آرایش دهنده را نه تنها مجاز شمرده بلکه به آنها توصیه و سفارش نیز فرموده است و روایات زیادی در این زمینه از پیشوایان دینی در کتب معتبر نقل شده است

 

در زندگی امام حسن مجتبی(ع) نقل شده وقتی نماز بر میخواست بهترین لباسهای خود را می پوشید سؤال کردند چرا بـهتـریـن لبـاس را مـی پوشیـد؟فرمـودنـد:

اِنَّ اللَّهَ جَمیلٌ یُحِبُّ الْجَمالَ فَاتَجَمَّلُ لِرَبّی وَ هُوَ یَقُول ُخُذُو زینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَـسْجِـدٍ

خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد و به همین جهت من لباس زیبا برای رازو نیاز با پروردگارم می پوشم و هم او دستور داده است که زینت خود را به هنگام رفـتـن به مسـجـد برگـیریـد

 

در روایت دیگری که مرحوم حر عاملی در احکام الملابس وسایل الشیعه نقل کرده می خوانیم یکی از زاهدان ریائی بنام عباد بن کثیر با امام صادق(ع) روبرو شد در حالی که امام لباس زیبایی بر تن داشت به امام گفت تو از خاندان نبوتی و پدرت علی(ع) لباس بسیار ساده می پـوشـید چـرا لبـاس جـالـبی بر تـن تو اسـت؟آیا بهتر نبود که لباس کم اهمیت تر از این می پوشیدی

 

امام فرمود وای بر تو ای عباد

مَنْ حَرَّمَ زیـنـَهَ اللهِ الَّتی اَخْـرَجَ لِعِـبادِهِ وَالـطَـیِّـباتِ مِـنَ الـرِّزْقِ

چه کسی حرام کرده است زینتهایی را که خداوند برای بندگانش آفـریـده و روزی هـای پـاکـیزه را

 

۴-پوشاندن آن قسمت از بدن که بطور متعارف و خود به خود آشکار است مانند قرص صورت،دست و پا تا مچ و همچنان پوشاندن زینتهایی که بطور متعارف آشکار هستند مانند انگشتر،سرمه،حنا و… بر زنان واجب نیست اِلّا ما ظَهَرَ مِنْها که در روایات چنین تفسیر شده است

 

۵-زنان تکلیف دارند سر،گلو و سینه خود را از نگـاه نامحرمان بپوشانندوَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ

 

قبلا توضیح داده شده خمار نام پوششی است که زنان بوسیله آن سرخود را می پوشانند و جَیب به گفته مصباح المنیر :به آن قسمت از پیراهن گفته می شود که گلو و قفسه سینه را بپوشاند

 

از این بخش آیه چند موضوع و حـکـم برداشـت مـی شـود:

الف:آشـکار کـردن مـوی سر،گلو و سینه در انتظار نامحرمان بر زن حرام است

ب:استفاده از روسری بصورتی که موی سر بیرون بماند و یا زیر گلو آشـکار باشـد جـایز نـیـست

ج:استفاده از روسری بدون پوشاندن گلو و سـینه از پوششهای زنان جزیره العرب قبل از اسلام است