پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 27 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۴/۰۹/۲۰) ایجاد تضاد با همسایگان به نفع ترکیه نیست