یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - الأحد 1 جماد أول 1443

(۱۳۹۴/۰۹/۲۰) تمامی خشونت های چند دهه اخیر جهان زیر سر آمریکایی هاست