جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ - الجمعة 28 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۴/۱۲/۰۱) ایجاد جنگ میان کشورهای اسلامی مهم‌ترین هدف آمریکا است