دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - الإثنين 2 جماد أول 1443

(۱۳۹۴/۱۲/۱۴) حراست از منابع طبیعی رسالت دینی و ملی هر ایرانی است