سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ - الثلاثاء 25 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۰۱/۰۳) حل مشکل آب قبل از رسیدن به مرحله بحرانی رسالت همگانی

  جت الاسلام شکوری با اشاره به ۲۲ مارس مصادف با ۳ فروردین روز جهانی آب اظهار داشت بر اساس پیش بینی های جهانی سال ۱۴۰۰ سرانه آب در ایران به کمتر از ۱۴۰۰ متر مکعب برای هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به مرحله بحران آبی در کشور است.ایران […]

 

جت الاسلام شکوری با اشاره به ۲۲ مارس مصادف با ۳ فروردین روز جهانی آب اظهار داشت بر اساس پیش بینی های جهانی سال ۱۴۰۰ سرانه آب در ایران به کمتر از ۱۴۰۰ متر مکعب برای هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به مرحله بحران آبی در کشور است.ایران از نظر جغرافیایی در بخش نیمه خشک و خشک جهان قرار دارد میانگین بارش در ایران حدود ۲۵۰ میلی متر در سال است در حالی که میانگین جهانی ۸۵۰ میلی متر در سال است
وی در ادامه اظهار داشت برای حل این مشکل و جلوگیری از تبدیل آن به بحـران چـنـد اقـدام ضـرورت دارد:اصلاح کامل امورات مربوط به کشاورزی و مدرنیزه کردن آن،اصلاح الگوهای کشت در سـطح کشور،افزایش قیمت حامل هـای انـرژی و آب،ایجاد بازار آب و کنترل کردن حقابه ها،اصلاح ساختار مدیریت آب در کشور و تقویت کردن سازمان محیط زیست