پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 27 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۰۱/۱۸) هر گونه اظهار نظر مخالف مواضع حکومتی رهبری محکوم است

حجت الاسلام شکوری با اشاره به گلایه شدید مقام معظم رهبری در مورد اظهارات کسانی که دنیای فردا را دنیای مذاکره می دانند و نه موشک و تشبیه انان به بعضی از اعضای دولت موقت که می گفتند جنگنده های اف ۱۴ را به آمریکا پس بدهیم و خیانت دانشتن این حرف اگر از روی […]

حجت الاسلام شکوری با اشاره به گلایه شدید مقام معظم رهبری در مورد اظهارات کسانی که دنیای فردا را دنیای مذاکره می دانند و نه موشک و تشبیه انان به بعضی از اعضای دولت موقت که می گفتند جنگنده های اف ۱۴ را به آمریکا پس بدهیم و خیانت دانشتن این حرف اگر از روی آگاهی باشد ادامه دادند در این زمینه لازم است یادآوری بکنیم که اگر این قبیل اظهار نظرها در امورات کشور بصورت معمولی و عادی و در حد حرف زدن باشد قابل تحمل است ولو اینکه غلط نیز می باشد اما اگر موضع گیری در برابر مواضع قاطع رهبری نظام باشد محکوم و غیر قابل قبول است لذا از ناحیه هر شخصی یا گروه و جریانی بوده باشد در صورت استمرار این قبیل مواضع قطعا عکس العمل قاطع مردم را به دنبال خواهد داشت