چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - الأربعاء 26 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۰۴/۰۵) توصیه های امیرمؤمنان(ع) در مورد وحدت

حکم دروغ بستن به پیامبر وائمه(ع): دروغ بستن به خدا و پیامبر(ص) و امامان در موارد زیر مـوجـب بـطـلان روزه می شـود: ۱-نسبت عمدی دروغ به خدا و پیامبر(ص) و امامان ۲-نسبت عمدی دروغ به حضرت زهرا و سایر پیامبران و جانشینان آنان ۳-سخن راستی را از آنان نقل کند و سپس بگوید دروغ گفتم […]

IMG_7833.jpg

IMG_7833.jpg

حکم دروغ بستن به پیامبر وائمه(ع):

دروغ بستن به خدا و پیامبر(ص) و امامان در موارد زیر مـوجـب بـطـلان روزه می شـود:

۱-نسبت عمدی دروغ به خدا و پیامبر(ص) و امامان

۲-نسبت عمدی دروغ به حضرت زهرا و سایر پیامبران و جانشینان آنان

۳-سخن راستی را از آنان نقل کند و سپس بگوید دروغ گفتم

 

سوال:

هنگامی که روزه می گیرم به شدت بدنم سست می شود و نمی توانم کارهـایـی مـثل درس خـوانـدن را انـجام دهـم وظیـفه مـن چیسـت؟

 

پاسخ(همه مراجع):

این گونه ضعف و سستی ها تا حدودی لازمـه روزه اسـت و بـرای نـوع افراد پیش می آید و به جهت آن نمی توان روزه را خورد ولی اگر ضعف به قدری باشد که معمولا نمی شود آن را تحـمل کـرد خـوردن روزه اشکـال نـدارد(۱)

تذکر:

البته انسان می تواند در این شرایـط به مـسافـرت بـرود(حـداقل ۵/۲۲ کیلومـتر) و روزه خود را بخورد و به وطن برگردد در ایـن صـورت لازم نیسـت تـا مغـرب از خـوردن آشامیدن خودداری کند و بعد از ماه رمضان قضای آن را به جا آورد و کفاره هم ندارد

 

مقدمه:

با توجه به اینکه این ایام مربوط به امیرمؤمنان(ع) است و با در نظر گرفتن اینکه اکنون بزرگترین مشکلات مسلمانان مربوط به درگیری های قومی و مذهبی می باشد که از طریق استکبار جهانی ،رژیم صهیونیستی و حاکمان مرتجع طراحی شـده اسـت لذا لازم دیدم وحدت از دیدگاه امیرمؤمنان(ع) را در چند محور مورد بحث قرار بدهیم

 

الف:فضائل امیرمؤمنان

در ارتباط با فضائل آن بـزرگوار مباحـث زیادی وجـود دارد بطوریکه ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه خود می نویسد:اگر حضرت امیرالمؤمنین (ع) در مقام مفاخرت درآید و در تعداد فضائل و مناقب خود با آن فصاحتی که حق تعالی به او کرامت کرده سخن بگوید و تمامی فصحای عرب نیز او را مساعدت کنند به عُشری از آنچه پیامبر در شأن او تصریح فرموده نخواهند رسید(۲)

از امام شافعی رهبر شافعیان پرسیدند درحـق علی(ع) چه می گویی؟گفت چـه بـگویم در حق کسی که

أَخْـفـَتْ اَوْلیـائُـهُ فَـضائِـلَـهُ خـَوْفاً  

دوستان او فضائل او را از روی ترس مخفی نگه داشتند

وَ أَخْفَتْ اَعْدائُهُ فَضائِلَهُ حَسَداً  

و دشمـنان او از راه حسد مناقبش را مخفی کردند

وَ شاعَ مِـنْ بَــیْنِ ذِیْـنِ        

و از میان این دو مخفی کردن

ما مَــلَأَ الْــخافِــقَــیْـنَ(۳)    

فضائل او شرق و غرب را پر کرده

 

ب:توصیه های امیرمؤمنان(ع) در مورد وحدت

طی نامه ای خطاب به ابوموسی اشعری می نویسد:

وَ لَیْسَ رَجُلٌ أَحْرَصَ علی جَماعَهِ مُحَمَّدٍ (ص)وَاُلْفَتِها مِنّـی اَبْـتَـغـی بِذلِکَ حُسـْنَ الـثَّوابِ وَکَـرَمَ الْـمَآبِ(۴)

در امت اسلام هیچ کس همانند من وجود ندارد که به وحدت امت محمد(ص) و بـه انس گـرفتن آنان به همدیگر از من دلسوزتر باشد

در یکی از خطبه های نهـج البـلاغـه در پـاسـخ مردی که در زمـینه حکمیت اعتراض می کرد چنین فرمـود:

اِنَّ الشَّیْطانَ یُسَنّـِی لَکُـمْ طُـرُقَـهُ      

همانا شیطان راه های خود را به شما آسان جلوه می دهد

وَیُرِیدُ أنْ یـَحُلَّ دِینَکُـمْ عُقْدَهً عُقْدَهً  

اراده کرده گره های دین شما را یکی پس از دیگری بگشاید

وَیُـعْطـِیَکُـمْ بِـالْـجَـمـاعَـهِ الْـفُـرْقَـهَ            

و به جای وحدت و هماهنگی بر پراکندگی شمابیفزاید

وَ بِالْـفُرْقَـهِ الـْفِـتـْنَـهَ

و در پراکندگی شما را دچار فتنه گرداند

فَاصْـدِفُوا عَنْ نَـزَغاتـِهِ وَنَفـَثاتـِهِ        

از وسوسه و زمزمه شیطان روی گردانید

وَ اقْبَلُوا النَّصیحَهَ مِمَّنْ اَهْداها اِلَیْکُمْ

و نصیحت آن را که خیرخواه شماست گوش کنید

وَ اعْـقِـلُـواها عَـلَـی اَنْـفُـسِکُمْ(۵)      

و به جان و دل بپذیرید

 

پی نوشت:

(۱)توضیح المسائل مراجع م۱۵۸۳

(۲)شرح نهج البلاغه /ابن ابی الحدید ج۱ص۱۶-۳۰                                                 

(۳)الفصول العلیه /محدث قمی ص۵۶      

(۴)نهج البلاغه نامه ۷۸                                                                                                

(۵)نهج البلاغه خطبه ۱۲۱