پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 5 جماد أول 1443

(۱۳۹۵/۰۵/۰۶) نشست فصلی ائمه محترم جمعه استان با حضور ریاست محترم شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور