پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 27 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۰۵/۰۹) غرب عامل کشتار مسلمانان در خاورمیانه است