پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 5 جماد أول 1443

(۱۳۹۵/۰۶/۲۰) حج نباید زیر سلطه استکبار مدیریت شود