جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ - الجمعة 28 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۰۸/۲۲) پیروزی ترامپ نشان دهنده نارضایتی مردم از نظام سیاسی حاکم بر آمریکا است