جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ - الجمعة 28 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۱۰/۰۳) آزادی حلب، حامیان تروریسم را رسوا کرد