پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 20 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۱۰/۱۲) خسارات فتنه ۸۸ تا سالها گریبان‌گیر کشور است