شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - السبت 29 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۱۰/۲۵) نفاق انسان را به سوی استکبار می‌کشاند