یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - الأحد 1 جماد أول 1443

(۱۳۹۵/۱۰/۲۷) تشکیل جلسه ستاد نماز جمعه در دفتر امام جمعه

جلسه ستاد نماز جمعه شهرستان خوی در دفتر امام جمعه و با حضور اعضا تشکیل یافت حجت الاسلام شکوری با استماع دیدگاه ها و اظهار نظرهای اعضا یک تحلیل جامع در ارتباط با جریانهای سیاسی کشور ارائه کردند و اظهار داشتند با توجه به گذشت زمان نسل عوض می شود و بسیاری از حوادث واتفاقات […]

IMG_0539.jpg

IMG_0539.jpg

جلسه ستاد نماز جمعه شهرستان خوی در دفتر امام جمعه و با حضور اعضا تشکیل یافت حجت الاسلام شکوری با استماع دیدگاه ها و اظهار نظرهای اعضا یک تحلیل جامع در ارتباط با جریانهای سیاسی کشور ارائه کردند و اظهار داشتند با توجه به گذشت زمان نسل عوض می شود و بسیاری از حوادث واتفاقات در طول تاریخ انقلاب اسلامی نسبت به نسل های جدید به عنوان تاریخ مطرح می گردد که رسالت سنگین نسل اول انقلاب این است که این حوادث و اتفاقت را بدون دخالت دادن حب و بغض شخصی و جریانات سیاسی به نسل های بعدی منتقل کنند تا در تاریخ ثبت گردد