سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ - الثلاثاء 25 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۱۱/۰۹) حضرت امام (ره )به قدرت مردم اعتقاد و اعتماد کامل داشت