جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ - الجمعة 28 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۱۱/۰۹) ویژگی‌های ۲۵گانه منافقان از دیدگاه امیرمؤمنان(ع)