دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - الإثنين 2 جماد أول 1443

(۱۳۹۵/۱۱/۲۹) قیام ۲۹ بهمن ریشه در ولایت مداری مردم آذربایجان داشت