پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 5 جماد أول 1443

(۱۳۹۵/۱۲/۲۷) پس ازبرانگیخته شدن پیامبر بزرگوار جایگاه زن در جامعه و خانواده مشخص و حقوق مربوط به زن با بهترین وجه تأمین گردید