پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 27 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۵/۱۲/۲۸) تجویز حضور زن در عرصه های اجتماعی دستورالعمل اسلام است