جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ - الجمعة 28 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۶/۰۱/۰۷) انسان متقی مؤید با روح خداست

حجت الاسلام شکوری طی مصاحبه ای با خبرنگار دفتر امام جمعه با تمسک به روایتی از امام کاظم(ع) اظهار داشت ابوخدیجه گوید:بر ابوالحسن(امام کاظم(ع)) وارد شـدم به من فرمود خدای متعال مؤمن را به وسیله روحی از خود یاری رسانده که هر گاه به کار نیک می پردازد و پروا پیشه کند نزد او حاضر […]

IMG_5671.jpg

IMG_5671.jpg

حجت الاسلام شکوری طی مصاحبه ای با خبرنگار دفتر امام جمعه با تمسک به روایتی از امام کاظم(ع) اظهار داشت ابوخدیجه گوید:بر ابوالحسن(امام کاظم(ع)) وارد شـدم به من فرمود خدای متعال مؤمن را به وسیله روحی از خود یاری رسانده که هر گاه به کار نیک می پردازد و پروا پیشه کند نزد او حاضر می شود و هر گاه گناه و تعدی بکند از نزد او غایب و ناپدید می گردد آن همراه مؤمن است که وقت کار نیک از شادی به اهتزاز می آید و هنگام کار بدش در زمین فرو می رود پس ای بندگان خدا با اصلاح خود از نعمت های خدا مراقبت کنید