دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - الإثنين 2 جماد أول 1443

(۱۳۹۶/۰۳/۰۶) بی تفاوتی در برابر روزه خواری علنی عذاب الهی به دنبال دارد