یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - الأحد 1 جماد أول 1443

(۱۳۹۶/۰۵/۱۴) حضور در نمازهای جمعه از مصادیق خیر در قرآن است