چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - الأربعاء 4 جماد أول 1443

(۱۳۹۶/۰۹/۲۶) اسلام احترام مسلمان را از تمامی احترامات برتر شمرده است