یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - الأحد 1 جماد أول 1443

(۱۳۹۶/۱۰/۱۳) گزارشی کوتاه از شهرستان(اجلاسیه فصلی ائمه جمعه استان)

گزارشی کوتاه از شهرستان خوی: ۱-جمعیت              ۴۰۰ هزار نفر(شهری و روستایی) ۲-روحانیت            ۲۰۰ نفر ۳-طلاب                 ۹۲۰ نفر(برادر و خواهر) (خوی و شهرستانها) ۴-دانشجویان        ۱۵ هزار نفر(در ۱۲ مرکز آموزشی) ۵-دانش آموزان   ۶۱ هزار نفر(در ۴۹۸ مدرسه) (شهری و روستایی) اقامه نماز جمعه در خوی: ۱-قبل از انقلاب اسلامی از سال ۱۲۵۰ ق به مدت ۹۰ […]

گزارشی کوتاه از شهرستان خوی:

۱-جمعیت              ۴۰۰ هزار نفر(شهری و روستایی)

۲-روحانیت            ۲۰۰ نفر

۳-طلاب                 ۹۲۰ نفر(برادر و خواهر) (خوی و شهرستانها)

۴-دانشجویان        ۱۵ هزار نفر(در ۱۲ مرکز آموزشی)

۵-دانش آموزان   ۶۱ هزار نفر(در ۴۹۸ مدرسه) (شهری و روستایی)

اقامه نماز جمعه در خوی:

۱-قبل از انقلاب اسلامی

از سال ۱۲۵۰ ق به مدت ۹۰ سال نماز جمعه در خوی دایر بوده و ائـمه جـمعه بـه ترتیـب عبارت بـودنـد از:

الف:آیت ا.. ملاحسن خویی

ب:آیه ا.. شیخ حسین امام جمعه خویی

از شاگردان مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء

ج:آیه ا.. شیخ اسدالله خویی

از شاگـردان برجـسته شـیخ مرتـضی انـصاری و صاحب تفریظ بر عبقات میرحامد حسین هندی

د:آیت ا.. حاج میرزا یحیی امام جمعه خویی

از شاگردان میرزا حبیب اله رشتی و سید حسین کوه کمری و یکی از ۵ فقیه ناظر بر مصوبات مجلس و صاحب شرح بر قواعد علامه حلی و مکاسب شیخ انصاری

۲-پس از پیروزی انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سال ۱۳۶۱ ش نماز جمعه در خـوی دایـر بـوده و ائمه جـمعه عبارت بودند از:

الف:آیت ا.. حاج شیخ محمد صادق نجمی (از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۸۱ش)

ب:اینجانب از سال ۱۳۸۱ تاکنون

 

تذکر:

در مجموع ۱۲۵ سال نماز جمعه در خوی اقامه شده است برحسب مستندات تاریخی در تمامی این مدت مـصلی مکـان فـعلی و مسجد سید الشهدا بوده

 

اقامه نماز جماعت:

در نوع مساجـد شـهری و روسـتایی کارخـانه ها و مدارس نماز جماعت به ترتیب  زیر دایر می باشد

۱-مساجد(شهری  وروستایی)     ۱۳۵ نماز

۲-ادارات و کارخانه ها         ۸۰ نماز

۳-مدارس (خواهران و برادران)  ۱۵۰ نماز

حوزه علمیه خوی:

بر اساس مستندات تاریخی و کتب تراجم شهر خوی در قرن چهارم قطب فرهنگی و مرکز علمی مهم در آذربایجان بوده و حوزه علمیه ای بنام حوزه الفرج داشته و حاکمیت بر این مراکز علمی با سنیان شافعی بوده

تعداد زیادی از دانشمندان در رشته های مختلف علوم در این حوزه تربیت یافته و در مناطق مختلف جهان اسلام خدمت کرده اند نمونه ای از دانشمندان این عصر عبارتند از:

۱-قاضی شمس الدین احمد خویی

قاضی در منطقه شامات و مدیر مدرسه عالی شهردمشق و تکمیل کننده تفسیر نیمه تمام فخر رازی

۲-قاضی القضات شهاب الدین محمد خویی

 (صاحب تألیفات متعدد علمی)

 

۳-حسام الدین حسن مظفر خویی

(صاحب تألیفات متعدد که به روم سفر کرده)

 

۴-قاضی رکن الدین خویی

(از فقهای بزرگ شافعی قرن ششم و قاضی خوی و مردی مورخ و شاعر)

۵-ابونعیم محمدبن عبیدالله خویی

۶-شمس الدین احمد بن خلیل خویی

۷-شهاب الدین محمد خویی

۸-زین الدین علی خویی

 

 

یادآوری:

ابن عساکر در مقدمه کتاب تاریخ دمشق خود یادآوری می کند که در جمع آوری این کتاب تاریخی (که اخیراً در ۸۰ جلد چاپ شده) از جمله شهرهایی که برای بهره گیری از علما و دانشمندان آن سفر کرده ام شهر خوی در آذربایجان بوده

 

مدارس علمیه شیعه در خوی:

خوی و کلاً منطقه آذربایجان شیعه گری خود را مدیون خواجه نصیر الدین طوسی از دانشمندان قرن هفتم می باشد که با سفر به مراغه و دایر کردن رصدخانه و مهار هولاکوخان فرمان روای مغول شیعه را رواج داد

و پس از او شاگرد بلند آوازه ایشان علامه حلی همراه با فرزند دانشمند خود فخرالمحققین به سلطانیه زنجان آمده و محکوم ساختن علمای اهل سنت تشیع را در ایران و آذربایجان گسترش دادند

بیشترین رونق حوزه علمیه خوی از عصر حاکمیت صفویه بر ایران می باشد که چهار مدرسه علمیه در این شهر به ترتیب زیر دایر بوده

۱-مدرسه علمیه نمازی

۲-مدرسه علمیه حاج آقا حسین امام جمعه

۳-مدرسه علمیه شفیعیه

۴-مدرسه علمیه خان

لازم به ذکر است که غیر از چهار مدرسه دایر مذکور در صحن دو مسجد قدیمی سید الشهدا و حاج بابا نیز حجراتی برای اسکان طلاب ساخته شده بود

مدارس علمیه فعلی خوی:

در حال حاضر به بـرکت انـقلاب اسـلامی چهار مدرسه علمیه به ترتیب زیر در خوی دایر است:

۱-مدرسه نمازی سطح ۲ و ۳

۲-مدرسه امام خمینی سطح ۱

۳-مدرسه حاج میرزا ابراهیم (سفیران)

۴-مدرسه الزهرا(خواهران)

آمار کتب مدارس علمیه:

۱-مخزن کتاب های نفیس خطی از قرن چهارم ۱۱۰۰ مجلد

۲-مخزن کتب چاپ سنگی نفیس ۳۰۰۰ مجلد

۳-مخزن کتپ چاپی ۴۰ هزار مجلد

۴-کتابخانه مدرسه علمیه خواهران ۸۵۰۰ مجلد

تشکل های مذهبی ،فرهنگی و خیریه:

در خوی متجاوز از ۱۶ مرکز و تشکل مذهبی ،فرهنگی و خـیریه وجـود دارد کـه مـهم تـرین آنها عبارتنـد از:

۱-شورا و جامعه روحانیت

۲-هیئت های عزاداری شهری ۱۳۰ هیئت

۳-هیئت های عزاداری روستایی ۲۲۰ هیئت

۴-کانون مداحان ۷ نفر (با ۱۶۰۰ مداح)

۵-شورای هیئت های مذهبی ۹ نفر

۶-گروه همیاری با مردم و همکاری با مسئولان ۹۰ نفر

۷-مجمع خویی های مقیم تهران

۸-مؤسسه خیریه عترت بوتراب(که ۷ هزار یتیم را در ۵ استان تحت پوشش دارد)

۹-مرکز خیرین نیکوکار خوی(رسیدگی به نیازمندان شهری و روستایی)

۱۰-نهضت زنان متشکل از تشکل های زنانه شهری

موضوع: گزارشی کوتاه از شهرستان

مکان: دفتر امام جمعه

مناسبت: اجلاسیه فصلی ائمه جمعه استان