شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - السبت 29 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۶/۱۲/۰۵) عملی ساختن مطالبات رهبری وظیفه قانونی و شرعی سران قواست