دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ - الإثنين 24 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۶/۱۲/۲۴) رسالتهای حوزه های علمیه(جلسه تشویق شاگردان ممتاز)

عَنْ عَلِیٍّ(ع): عَلیکـم بِالْعِــلـمِ وَالْأَدَبِ        بر شماست که دانش بجویید فَاِنَّ العالِـمَ یُـکْــرَمُ وَ اِنْ لَـمْ یُــنْـتَسـَبْ چرا که دانشمند گرامی است هر چند به خاندانی منسوب نباشد وَ یُـکْـرَمُ وَ اِنْ کانَ فَـقـیـراً و گرامی است هر چند تهی دست باشد وَ یُـکْـرَمُ وَ اِنْ کانَ حَـدَثاً      گرامی است هر چند جوان باشد […]

عَنْ عَلِیٍّ(ع):

عَلیکـم بِالْعِــلـمِ وَالْأَدَبِ       

بر شماست که دانش بجویید

فَاِنَّ العالِـمَ یُـکْــرَمُ وَ اِنْ لَـمْ یُــنْـتَسـَبْ

چرا که دانشمند گرامی است هر چند به خاندانی منسوب نباشد

وَ یُـکْـرَمُ وَ اِنْ کانَ فَـقـیـراً

و گرامی است هر چند تهی دست باشد

وَ یُـکْـرَمُ وَ اِنْ کانَ حَـدَثاً     

گرامی است هر چند جوان باشد

توضیحات:

رسالتهای یک دانشمند دینی:

۱-نهایت تلاش برای جهل زدایی از خود

۲-تلاش برای اجرای دین در وجود خود

۳-پاسداری از فرهنگ ناب اهل بیت(ع)

۴-انتقال دادن علوم فراگرفته به جامعه

۵-مبارزه جدّی با ستم و ستمگران

۶-تحمل کردن مشکلات و سختیهای زندگی

۷-مبارزه با بی عدالتی

  

آفتهای تحصیلات:

۱-برداشتهای غلط از رسالت روحانیت

۲-در فکر پست و مقام بودن از ابتدای تحصیل

۳-قناعت و اکتفا به حداقل در تحصیل علوم

۴-تنبلی ،کسلی و بی حوصلگی در فراگیری علوم

۵-هدر دادن فرصتها و فراغتهای جوانی

۶-غفلت از مسبّب الاسباب بودن خداوند

۷-همه موفقیتها را در مادیات خلاصه کردن

۸-خود را با دیگران مقایسه کردن

۹-تأثیر پذیری از افراد منحرف و تلفیقات آنها

۱۰-بی توجهی به مباحثه و مطالعه

رسالت های فعلی حوزه ها:

بصورت کلی میتوان گفت پاسخگویی به نیازهای مذکور و سـایر موضوعات و مسائل پیرامونی از جمله اولویــت ها ورسالت هـای سنگین حوزه های علمیه و روحانیت شیعه می باشدو برای رسیدن به این هدف حوزه ها باید در محورهای زیر به تحـصیل بپردازنـد

 

الف:فراگیری علوم مقدماتی:

۱-ادبیات عرب (صرف،نحو و لـغت)

۲-علوم بلاغت(معانی ،بیان و بـدیع)

۳-دو علم اصول و فقه تا پایان سطح

۴-دو علم منطق و فلـسفه مقـدمـاتی

 

ب:فراگیری علوم تخصصی

پس از پایان دوره عـلوم مقدمـاتی کـه تـقریـباً ۱۰ سـال طـول می کشـد لازم است طلاب در یکی از رشته های زیر بصورت تخصصـی بـه فـراگیـری عـلوم  بپـردازنـد

۱-فقه و اصول در سطح خارج (تخصصی) 

۲-علم تفسیر      

۳-علم کلام                                                                   

۴-علم تاریخ

۵-تبلیغات تخصصی                                            

۶-اقتصاد تخصصی

۷-زبان تخصصی(عربی و انگلیسی)                                               

۸-فلـسفه

۹-علم الحدیث                                                                                                   

۱۰-علوم سیاسی تخصصی

۱۱-تدریس تخصصی                                                                                    

۱۲-مدیریت تخصصی

ابزار و زمینه های مورد نیاز:

برای رسیدن به ایـن مرحـله از فـراگـیری دانـش لازم اسـت طـلاب عـلوم دینی در تمامی مراحل تحصیل موارد ز یر را مورد عنایت ویژه قرار بدهند

 

  • تـلاش و کـوشش شبانه روزی تـوأم بـا اخـلاص و قـصـد قـربت

  • رعـایت نـظـم و انـظباط در استـفـاده از فـرصتهـای تـحـصیـلی

  • داشتن اراده قوی و کنار گذاشتن ساده لوحی و سـاده انـدیـشی

  • رعایت شئونات طلبگی در همه امورات زندگی فردی و اجتماعی

  • تحمل کردن مشکلات بر سر راه تحصـیلات

  • کنار گـذاشـتـن تـمامـی موانـع تحصـیل

مکان: سالن اجتماعات امام خمینی ره

موضوع: رسالتهای حوزه های علمیه

مناسبت: جلسه تشویق شاگردان ممتاز