جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ - الجمعة 28 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۷/۰۳/۱۲) قیام ۱۵ خرداد نفوذ معنوی مرجعیت شیعه را به نمایش گذاشت