یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ - الأحد 23 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۷/۰۷/۲۹) طرح/ احتکار کنندگان هم ردیف قاتل در جهنم و ملعون هستند

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: یـُحْشَرُ الحَکّارونَ و قَتَلَهٌ الأنفُسِ الی جَهَنَّمَ فی دَرَجَهٍ(۱)   محتکران و آدم کـشان در جـهنـم هـم ردیـف و هـم درجـه انـد و همچنین در حدیث دیگری فرموده اند: اَلـْمُحْـتَـکـِرُ مَـلْـعـُونٌ(۲) محتکر از رحمت خدا بـدور اسـت ریشه و منشأ احتکار ۱-ناشی از پستی و لئامت انسان است ۲-نشأت گرفته از حرص […]

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

یـُحْشَرُ الحَکّارونَ و قَتَلَهٌ الأنفُسِ الی جَهَنَّمَ فی دَرَجَهٍ(۱)   محتکران و آدم کـشان در جـهنـم هـم ردیـف و هـم درجـه انـد

و همچنین در حدیث دیگری فرموده اند:

اَلـْمُحْـتَـکـِرُ مَـلْـعـُونٌ(۲) محتکر از رحمت خدا بـدور اسـت

ریشه و منشأ احتکار

۱-ناشی از پستی و لئامت انسان است

۲-نشأت گرفته از حرص به دنیا است

۳-نشانگر عدم توکل به خداوند است

۴-علامتی از بی رحمی به مردم جامعه است

۵-نشأت گرفته از تکاثر طلبی محتکر است

 

مفاسد احتکار

۱-شمول لعنت خدا و رسولخدا(ص) بر محتکر

۲-نفرین کردن مردم بر محتکر

۳-ضربه اقتصادی به جامعه اسلامی و مسلمانان

۴-بی برکت شدن اموال

۵-احتکار نوعی خیانت به مسلمین است

۶-احتکار فراهم سازی نفوذ دشمنان است

۷-احتکار نوعی حرام خواری است

۸-احتکار موجب اختلاف و بی اعتمادی در جامعه میشود

۹-احتکار ناامنی اقتصادی بوجود می آورد

۱۰-احتکار موجب نگرانی و تشویش اجتماعی است

۱۱-احتکار روح ایثار و سخاوت را از بین می برد

 

علاج و راه حل احتکار

۱-تمرین سخاوت و ایثار

۲-مردم دوستی

۳-تقویت مبانی اعتقادی و اخـلاقـی

۴-مبارزه با ریشه های اخلاقی احتکار

۵-تشویق خـود بـه کسـب حـلال

۶-قناعت و عدم اسراف در زندگی

۷-تقویت نظارت عمومی بر اقتصاد(۳)

پی نوشت:

(۱)کنز العمال ۹۷۳۹ 

(۲)بحار الانوار ج۶۲ ص۲۹۲    

(۳)بهشت اخلاق /نیلی پور ج۲ ص۶۳