پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - الخميس 27 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۷/۰۸/۲۷) وحدت مسلمانان در تضاد با منافع برخی حاکمان کشورهای اسلامی است