شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - السبت 29 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۷/۱۲/۰۴) ضرورت تحلیل و تدریس بیانیه رهبری در مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی