شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - السبت 29 ربيع ثاني 1443

(۱۳۹۹/۱۰/۰۴) آیین اهدای ۳۰۰ دستگاه لپتاب و تبلت به دانشجویان و دانش آموزان شهرستان خوی